ปริศนาแรงดูดอันทรงพลังของหนวดปลาหมึกยักษ์

เป็นสิ่งที่น่าศึกษาอย่างมาก เนื่องจากหนวดปลาหมึกยักษ์นี้มีแรงดูดอันมหาศาล ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ในทางการแพทย์ขึ้นในอนาคต เนื่องจากแรงดูดดังกล่าวมีพลังและสามารถยึดติดวัตถุได้ทั้งบนพื้นผิวที่แห้ง และพื้นผิวที่เปียกและมีน้ำมันปนอยู่ด้วย

ซึ่งน่าจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในทางการแพทย์ และทางอุตสาหกรรม ปลาหมึกยักษ์เป็นสัตว์ทะเล ไม่มีกระดูกสันหลังอาศัยอยู่ในน้ำลึก มีหลากหลายชนิดพันธุ์และการแสดงออกทางพฤติกรรม แต่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่น่าสนใจของนักวิจัยได้แก่ ปุ่มบริเวณหนวดของมันเนื่องจากมีแรงดูดที่ทรงพลัง ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้หลายอย่าง

แรงดูดอันทรงพลังของหนวดปลาหมึกยักษ์

เรื่องดังกล่าวได้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้วโดยบังเอิญเนื่องจากการซื้อปลาหมึกยักษ์จากซูเปอร์มาเก็ตเพื่อจะนำไปทำอาหารแต่หนวดของมันได้ไปดูดติดกับภาชนะที่จะนำมปรุงทำให้เกิดความคิดว่าหนวดของปลาหมึกยักษ์นี้มันดูดติดภาชนะได้อย่างไร จึงได้เริ่มทำการวิจัยเรื่องนี้ว่าหนวดปลาหมึกยักษ์มันมีการทำงานอย่างไร

Loading...

ที่สุดก็พบว่าพลังดูดจากหนวดปลาหมึกยักษ์นั้นมาจากก้อนกลมเล็ก ๆ ที่อยู่ติดกับเส้นหนวดของมันนั่นเองจึงได้มีความคิดที่จะนำมาพัฒนาให้เป็นกาวชนิดใหม่ที่สามารถติดได้กับแผ่นพื้นผิวที่เปียก และชุ่มด้วยน้ำมันได้ ซึ่งต่อมาก็ได้รับการยอมรับและยกย่องจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ เกาหลีใต้ว่าเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ และเป็นผลงานที่ได้ให้ความหวังที่จะต้องนำไปใช้งานได้หลากหลายสารพัดประโยชน์ ทั้งอุสาหกรรมหนักและเบาโดยเฉพาะในทางการแพทย์ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการตกแต่งบาดแผลหลังผ่าตัดได้ผลดีอย่างยิ่ง

Facebook Comments

ATHIPAT SAHAPACHUDA

ชอบอ่านหนังสือ โดยเฉพาะ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ปรัญชา ความสำเร็จ