ลือหนาหู!! บ้านผีสิงกลางทุ่งศรีเมือง เหี้ยนจัด

ลือหนาหู!! บ้านผีสิงกลางทุ่งศรีเมือง เหี้ยนจัด

จากประสบการณ์บอกเล่าปากต่อปาก ทำให้ยอดแชร์พุ่งสูงปรี๊ด ของเพจ ข่าวสาร อุบลบ้านเฮาโดยมีการเล่าถึงความเหี้ยนของผีในบ้านผีสิง สำหรับใครที่กลัวผีก็ชวนเพื่อนไปด้วยข้างๆจะดี ในงานจะมีอาหาร เสื้อผ้า เครืองเล่นมากมาย ยังไงอย่าลองไปทดสอบเด้อพี่น้อง

Loading...
Facebook Comments

ATHIPAT SAHAPACHUDA

ชอบอ่านหนังสือ โดยเฉพาะ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ปรัญชา ความสำเร็จ