อวสานรถแห่ ยอดฮิต ผู้ประกอบการท่วม

อวสานรถแห่ ยอดฮิต ผู้ประกอบการท่วม

อวสานรถแห่ มหรสพ กําลังได้รับความนิยมในภาคอีสาน ส่อผิดกฎหมาย ผู้ประกอบ กิจการอ่วมหนัก วันที่ 8 เดือนมิถุนายน 2562 เพจเฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียนเปิดเผยเรื่องราว ที่จะกระทบต่อผู้ประกอบ ธุรกิจรถยนต์แห่ ซึ่งกําลังเป็นที่นิยม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิยมจ้างไปใช้แห่ในงาน ทําบุญงานบรรพชา โดยทํารถยนต์ แห่ใช้ทุนสูง อีกทั้งรถยนต์ ระบบเสียง อุปกรณ์สําหรับเล่น ดนตรี ตกคนละ 2-3 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันได้มีการเผยหนังสือจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ออกหนังสือเป็นคํา บัญชาการ ให้ทุกสถานีตํารวจ ห้ามรถยนต์ แห่เข้าพื้นที่ รวมทั้งงดเว้น การ จัดมหกรรมรถยนต์แห่ ทุกจําพวก โดยเด็ดขาด เริ่มบังคับใช้ที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้ว

Loading...

ภายหลังเรื่องราวดังที่กล่าวถึงมาแล้วถูกเผยแพร่ออกไป ได้มีผู้เข้ามาให้ความคิดเห็นมากไม่ น้อยเลยทีเดียว โดยมีอีกทั้งเห็นด้วยเนื่องมาจากถือได้ว่าเป็นการลดการมั่วสุม ทะเลาะเบาะแว้ง ของวัยรุ่นเล็กน้อย ช่วงเวลาที่อีกส่วนหนึ่งส่วนใดก็คิดว่าเป็นการจัดการกับปัญหาที่ไม่ถูกจุดแล้ว ก็ทําให้ผู้ทํามาหารับประทานนั้นลําบาก

Facebook Comments

ATHIPAT SAHAPACHUDA

ชอบอ่านหนังสือ โดยเฉพาะ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ปรัญชา ความสำเร็จ