เด็ก 9 ขวบ ยิงเด็ก 11 ขวบ อำพราง

เด็ก 9 ขวบ ยิงเด็ก 11 ขวบ อำพราง

เวลา 10.30 น. วันที่ 4 เดือนมิถุนายน62 รายงานว่า นางอาซอ มาเยอะอยู่บ้านเลขที่ 229 บ้าน เลาล หมู่ 20 ตําบลวาวี อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ผัว ลูกชาย บุตรสาวพร้อมทั้งบรรดาเครือ

ญาติๆ ซึ่งเป็นชาติพันธุ์อาข่า ได้ถือรูปของ เด็กชายอาหย่า มาเยอะแยะ วัย 11 ปี ลูกชาย ซึ่งเสียชีวิตจากการถูกยิงด้วยอาวุธปืนยาวขนาด .22 และก็เจอศพตอนวันที่ 20 มี.ค. 2562 ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา โดยมีใจความ วิงวอน ความเที่ยงธรรม มาร้องเรียนที่ข้างหน้าศาลา กลางจังหวัดเชียงราย โดย คนมน ครอบครัว พากันร้องไห้ขอความยุติธรรม ปัจจุบันผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ซึ่งติดสัมมนา ได้ออกคําสั่งให้ นายอมรศักดิ์ เพ็ชร ปลัดผู้ ช่วยป้องกัน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงราย ได้เดินทางมา รับหนังสือจากครอบครัวนางอาซอรวมทั้งพื้นฐานทางศูนย์ดํารงธรรมสัญญาจะทํา หนังสือเสนอกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย เปลี่ยนแปลงพนักงานที่ทําหน้าที่ในการ สอบสวนในคดีดังที่กล่าวผ่านมาแล้วก่อนแล้ว ให้มีการไต่สวนอย่างรอบคอบและก็จําต้องขอ เวลาในกดารสอบสวนเรื่องจริง ทําให้นางอาซอ พร้อมครอบครัวรวมทั้งเครือญาติพึงพอใจแล้ว ก็เดินทางกลับไปอยู่บ้าน ไปคอยความก้าวหน้าของคดี

Loading...
Facebook Comments

ATHIPAT SAHAPACHUDA

ชอบอ่านหนังสือ โดยเฉพาะ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ปรัญชา ความสำเร็จ