อวสานรถแห่ ยอดฮิต ผู้ประกอบการท่วม

ที่จะกระทบต่อผู้ประกอบ ธุรกิจรถยนต์แห่ ซึ่งกําลังเป็นที่นิยม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิยมจ้างไปใช้แห่ในงาน ทําบุญงานบรรพชา โดยทํารถยนต์ แห่ใช้ทุนสูง

Read more