ช่อ ทวีต! #Savepannika ชี้ พวก เราจะเดินไปร่วมกัน

ถูกขุดภาพขณะใส่ ชุดชุดครุยมาจู่โจมอย่างหนัก โดยพยายามเชื่อมโยงกับเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ ถัด มาอธิบายว่าเป็นภาพตอนรับปริญญาที่จุฬาฯ เมื่อปี 2553

Read more